Wstęp       Spis treści       Wyszukiwanie       Administracja       Kontakt       Zaktualizowano: 28.10.2022  Niniejsza baza danych "Normatywy produkcji rolniczej" została opracowana w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu na podstawie publikacji:
1. "Poradnik PROW - Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej", Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 2. "Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle”, Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach 3. “Faustzahlen für die Landwirtschaft”, 13 Auflage, KTBL 2005, Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. uzupełnionych o dane,informacje z zakresu produkcji rolniczej, agrotechniki, ochrony środowiska itp. 4. „ Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020”, Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego Oddział w Warszawie
Zaproponowane przez nas rozwiązania m.in. kategoryzacja danych, ich udostępnienie w formie plików PDF mają na celu uproszczenie procesu przeszukiwania i pozyskiwania danych a tym samym zapewnienie wysokiej funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika.
Mamy nadzieję, że elektroniczna baza normatywów rolniczych stanowić będzie cenne źródło wiedzy, informacji w prowadzonej przez Państwa pracy doradczej, działalności rolniczej oraz edukacyjnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu